Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với ứng dụng 19216811.vip. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi sử dụng ứng dụng này. Khi bạn sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng ứng dụng này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ứng dụng 19216811.vip và tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bài viết, hình ảnh, video, tài liệu, logo, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật pháp về sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sử dụng lại hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào từ ứng dụng 19216811.vip mà không được sự đồng ý của chúng tôi.

Sử dụng ứng dụng

Bạn đồng ý sử dụng ứng dụng 19216811.vip chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng ứng dụng để phạm tội, vi phạm luật pháp hoặc gây ra bất kỳ hành động gây hại đến ứng dụng hoặc người dùng khác.

Trách nhiệm của người dùng

Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên người dùng của bạn. Bạn không được sử dụng ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại đến ứng dụng hoặc người dùng khác.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng của ứng dụng 19216811.vip bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi thay đổi được công bố sẽ được coi là chấp nhận sự thay đổi.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng 19216811.vip. Chúng tôi không đảm bảo rằng ứng dụng sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn hoặc lỗi.

Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng ứng dụng 19216811.vip sẽ được giải quyết thông qua các phương tiện hòa giải và thương lượng. Nếu không thể giải quyết được bằng phương tiện hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền.

Điều khoản chung

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng ứng dụng 19216811.vip. Việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc giải pháp nào trong các điều khoản này không được coi là từ bỏ quyền đó.

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng sử dụng thông tin liên lạc được cung cấp trên ứng dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các yêu cầu của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể.

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng 19216811.vip!