Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng ứng dụng 19216811.vip. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng để xử lý thanh toán. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các hoạt động sử dụng ứng dụng của bạn, bao gồm thông tin về sản phẩm đã xem, thời gian truy cập và tần suất truy cập.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, xác nhận thông tin thanh toán và xử lý đơn hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi và các thông tin quảng cáo khác.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm xử lý đơn hàng, quản lý tài khoản và phân tích dữ liệu.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này từ thời điểm này. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi thay đổi được công bố trên ứng dụng sẽ đại diện cho sự đồng ý của bạn với các thay đổi này.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên ứng dụng 19216811.vip. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xoá thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email.

Liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên hệ được cung cấp trên ứng dụng 19216811.vip.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho ứng dụng 19216811.vip và không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.